کودک آنلاین

موضوع مقاله : رشد

دسته بندی : رشد

18
بازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش اول
بازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش اول این تمرین های ساده نه تنها مفاهیم بیشتر و کمتر و جمع و تفریق را آموزش می دهند، بلکه کودک را با مفهوم عدد آشنا می کنند. کودکان با توانایی ریاضی متولد می شوند. پس چرا بسیاری از دانش آموزان در ریاضی مشکل دارند؟ بازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش اول

بازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش اول
هدف: آموزش مهارت های عددی مقدماتی
این تمرین های ساده نه تنها مفاهیم بیشتر و کمتر و جمع و تفریق را آموزش می دهند، بلکه کودک را با مفهوم عدد آشنا می کنند. کودکان با توانایی ریاضی متولد می شوند. پس چرا بسیاری از دانش آموزان در ریاضی مشکل دارند؟
یکی از دلایل این است که ریاضیات را به خوبی به کودکان پیش دبستانی آموزش نمی دهیم. ما به اشتباه تصور می کنیم که اگر به کودک یاد بدهیم از 1 تا 10 بشمرد یا جدول ضرب را حفظ کند، دانش ریاضی او بیشتر می شود. روش حفظ کردن به کودکان می گوید که چه چیز را یاد بگیرند نه اینکه چگونه یاد بگیرند؟
ابتدا باید به کودکان مفهوم عدد را یاد داد و زیربنای ریاضیات را به آنها آموخت. مثلاً بیشتر به چه معنی است؟ کمتر به چه معنی است؟ کوچکتر یعنی چه؟ البته کودکان باید شمردن را یاد بگیرند و بتوانند اعداد را بخوانند، اما آنها باید معنی واقعی اعداد را بفهمند.
فعالیت
در 12 ماهگی، با کودک دربارۀ شمردن و اعداد حرف بزنید و علاقۀ ذاتی او را به ریاضیات بیشتر کنید. به او نشان دهید که اعداد در زندگی اش چه نقشی دارند. سؤال های ساده ای مطرح کنید و به آنها جواب دهید: مامان چند تا کفش پوشیده است؟ مامان دو تا کفش پوشیده است، تو هم دو تا کفش پوشیده ای. چند عروسک داخل کالسکه است؟ یک عروسک داخل کالسکه است.
در این مرحله به کودک ریاضی یاد ندهید و از او انتظار نداشته باشید که حتی ساده ترین جمع های ریاضی را انجام دهد. هدف شما این است که مفهوم اعداد را به او آموزش دهید.
با استفاده از تکالیف ساده به او کمک کنید تا اندازه ها را با هم مقایسه کند. وقتی که کودک روی صندلی نشسته است دو فنجان که اندازه های مختلفی دارند به او بدهید تا با آنها بازی کند. وقتی از بازی با فنجان خسته شد، دو فنجانِ زرد هم اندازه و یک فنجان قرمز بزرگتر به او بدهید.
هر چند وقت یک بار، رنگ و اندازۀ فنجان ها را تغییر دهید. این فعالیت ساده به کودک کمک می کند تا مفهوم بزرگتر و کوچکتر را درک کند و مهارت های دیداری – فضایی او افزایش یابد.
فعالیت
در 18 ماهگی از کارت هایی با شماره های 1 تا 10 استفاده کنید. این فعالیت به کودک کمک می کند تا با اعداد آشنا شود و نام آنها را یاد بگیرد. 2 سالگی زمان مناسبی برای انجام بازی های شمردنی است. کودکان دو ساله مفاهیم انتزاعی را درک نمی کنند. بنابراین، شمردن اعداد بدون دیدن آنها زیاد مؤثر نیست.
اگر کودک بتواند اشیاء واقعی مورد علاقه اش را بشمرد بسیار بهتر یاد می گیرد، مثل شمردن اسباب بازی ها، کلوچه ها یا لباس ها.با سه شیء شروع کنید و آنها را از راست به چپ بشمرید و بگویید: یک، دو، سه و سپس بگویید: حالا سه چیز داریم. اشیاء را چند بار دیگر از راست به چپ بشمرید تا کودک با این بازی آشنا شود. سپس بازی را تغییر دهید. همان اشیاء را از چپ به راست بشمرید.
این فعالیت به کودک نشان می دهد که برای شمردن اشیاء، ترتیب آنها اهمیتی ندارد. بیشتر کودکان تا سه سالگی یا بیشتر، این مفهوم را درک نمی کنند. کودک باید بفهمد وقتی که به 5 کلوچه، 5 مکعب خانه سازی یا 3 کلوچه و 2 مکعب خانه سازی اشاره می کنیم در هر سه حالت مفهوم عدد 5 یکسان است.
فعالیت
در 2 سالگی با استفاده از موقعیت های روزمره، مفهوم بزرگتر و کوچکتر را آموزش دهید. مثلاً وقتی به زمین بازی می روید، به کودکان دیگر اشاره کنید و بگویید: الهام از برادرش پویا بزرگتر است. وقتی به خانه می آیید و کفش هایتان را در می آورید کفش های خود و کودکتان را بردارید و بگویید: کفش های بابا از کفش های بهنود بزرگتر اند.
دو اسباب بازی که اندازه های مختلفی دارند بردارید و بپرسید: آیا کامیون بزرگتر از توپ است؟ وقتی که کودک به تدریج مفهوم بزرگتر و کوچکتر را یاد گرفت، اشیائی را با هم مقایسه کنید که تفاوت کمی با هم دارند.
فعالیت
در 2.5 سالگی بیشتر کودکان می توانند اعداد 1 تا 10 را بشناسند و به تدریج مفهوم بیشتر و کمتر را یاد می گیرند. با انجام بازی های ساده می توانید مفهوم بیشتر و کمتر را به کودک بیاموزید و زمینه را برای درک مفاهیم جمع و تفریق آماده کنید.
مثلاً پنج قطعۀ پلاستیکی در کف اتاق بگذارید و از کودک 2.5 ساله بخواهید آنها را بشمرد. وقتی قطعه ها را شمرد بگویید: بله تو پنج قطعه داری و سپس قطعۀ دیگری در دستش بگذارید و بپرسید: حالا چند قطعه داری؟
بیشتر کودکان 2.5 ساله تا 3 ساله باید همۀ قطعه ها را از اول بشمرند تا بتوانند جواب دهند. با وجود این، بعضی کودکان به یاد می آورند که قبلاً 5 قطعه وجود داشت و بنابراین به سادگی به سؤال جواب می دهند. این پیشرفتِ چشمگیری در هوش است، زیرا یکی از مفاهیم اصلی ریاضیات محسوب می شود.
وقتی که کودک 5 قطعه را شمرد، بگویید: پنج و سپس فوراً قطعۀ دیگری در دستش بگذارید و اگر کودک جواب را نگفت (که بیشتر کودکان نمی گویند) بگویید: شش. پس از اینکه تمرین را چند بار تکرار کردید، کودک سرانجام بازی را یاد خواهد گرفت.
هنگامی که کودک محاسبات سادۀ ریاضی را با شما انجام می دهد، یکی از قطعه ها را بردارید و از او بپرسید: حالا چند قطعه داریم؟ کودک ممکن است بخواهد یک بار دیگر قطعه ها را بشمرد تا بتواند جواب دهد.
 قبل از اینکه یک قطعه را بردارید تعداد قطعه ها را به کودک بگویید. مثلاً بگویید: ما چهار قطعه داریم. سپس یکی از قطعه ها را بردارید و بگویید: حالا چند قطعه داریم؟
اگر کودک جواب نداد، او را تشویق کنید و بگویید: سه. بازی را تکرار کنید تا کودک بازی را یاد بگیرد.
منبع: هوش کودک خود را تا 30 نمره افزایش دهید.
بازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش اول
بازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش دومبازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش دوم

بازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش دوم در سه سالگی، دانش کودکان دربارۀ ریاضی و درک روابط متقابل به سرعت رشد می کند و زمینه برای یادگیری نسبت ها آماده می شود. از موقعیت های روزمره استفاده کنید و شناخت کودک از نسبت ها را افزایش دهید. بازی های ریاضی برای کودکان 1 تا 5 ساله – بخش دوم


بازی‌ های ریاضی برای کودکان – بخش دومبازی‌ های ریاضی برای کودکان – بخش دوم

بازی‌ های ریاضی برای کودکان – بخش دوم بازیکنان عقربه یک ساعت را مطابق با مقدار تاسی که پرتاب می‌کنند تکان می‌دهند و سعی می‌کنند اولین کسی باشند که از ظهر به نیمه‌شب می‌رسد. گروه سنی: 6 تا 10 سال بازی‌ های ریاضی برای کودکان – بخش دوم


بازی های ریاضی برای کودکان – بخش چهارمبازی های ریاضی برای کودکان – بخش چهارم

بازی های ریاضی برای کودکان – بخش چهارم بازیکنان کارت هایی را که برمی گردانند با یکدیگر مقایسه می کنند تا مشخص کنند چه تعداد سنگ ریزه به کوزۀ پر از آب اضافه کنند. گروه سنی: 7 تا 9 سال


بازی های مطالعات اجتماعی و علوم برای کودکانبازی های مطالعات اجتماعی و علوم برای کودکان

بازی های مطالعات اجتماعی و علوم برای کودکان بازیکنان وقتی که جعبۀ کارتن را تکان می دهند نام کشورها و پایتخت ها را جفت می کنند و ژتون های علامت زده شده را داخل مکان های طراحی شده می اندازند. بازی های مطالعات اجتماعی و علوم برای کودکان

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران