کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : پارساکیا

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : پارساکیا

جنسیت : پسر
تلفط : pārsā kiyā
معنی : (پارسا = آن که از گناه بپرهیزد ، پاکدامن + کیا = کسی که پادشاه بزرگ باشد) ، پادشاهِ بزرگ و پرهیزکار و پاکدامن ؛ (در اعلام) نام یکی از اُمرای درگاه کارکیا.
نام های هم آوا با پارساکیا
#نامجنسیتتلفظ
1پارساپسرpārsā
2پارسهدخترpārse
3پارسیاپسرpārsiyā
4پُرسادخترporsā
5پِرسیادخترpersiyā
6پَرگشادخترpar gošā
7پری‌رخدخترpari rox
8پَریسپسرparis
9پَریسادخترparisā
10پریسکادخترpariskā
11پیروزپسرpiruz
12پیروزهدخترpiruze
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران