کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : پری‌چهر

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : پری‌چهر

جنسیت : دختر
تلفط : pari čehr
معنی : فرشته رو ، زیبا مثل پری ؛ (به مجاز) زیبارو (ی).
نام های هم آوا با پری‌چهر
#نامجنسیتتلفظ
1پریدخترpari
2پریادخترpariyā
3پری‌چهرهدخترpari čehre
4پری‌رودخترpari ru
5پری‌رویدخترpari ruy
6پری‌شادخترpari šā
7پوریاپسرpuriyā
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران