کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : پوران‌دخت

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : پوران‌دخت

جنسیت : دختر
تلفط : purān doxt
معنی : (پوران + دخت = دختر) ، دختر سرخ و گلگون ؛ (به مجاز) زیبارو ؛ (در اعلام) (= بوران ‌دخت) دختر خسرو پرویز ملکه‌ی ساسانی و بیست و هشتمین فرد از ساسانیان که یک سال و چهار ماه در ایران سلطنت کرد. [دکتر معین در ذیل واژه‌ی پوران دخت اشاره کرده است که پوران دخت تصرفی است در نام بوران دخت].
نام های هم آوا با پوران‌دخت
#نامجنسیتتلفظ
1پَرَندختدخترparan doxt
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران