کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : پَرنیانه

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : پَرنیانه

جنسیت : دختر
تلفط : parniyāne
معنی : پرنیان ، حریر چینی منقش . پرنیان .
نام های هم آوا با پَرنیانه
#نامجنسیتتلفظ
1پارمیندخترpārmin
2پراریندخترpa(e)rārin
3پِرشیاندخترperšiyān
4پَرَندخترparan
5پَرنادخترparnā
6پُرنوشدخترpornuš
7پَرنوندخترparnun
8پَرنیادخترparniyā
9پَرنیاندخترparniyān
10پَرهامپسرparhām
11پَرهوندخترparhun
12پریاندخترpariyān
13پری‌ماهدخترpari māh
14پَرینادخترparinā
15پوراندخترpurān
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران