کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : پِرشیان

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : پِرشیان

جنسیت : دختر
تلفط : peršiyān
معنی : نام گیاهی است که بر درختان می‌پیچد ، عشقه ؛ پرسیاوشان .
نام های هم آوا با پِرشیان
#نامجنسیتتلفظ
1پارمیندخترpārmin
2پراریندخترpa(e)rārin
3پَرَندخترparan
4پَرنادخترparnā
5پُرنوشدخترpornuš
6پَرنوندخترparnun
7پَرنیادخترparniyā
8پَرنیاندخترparniyān
9پَرنیانهدخترparniyāne
10پَرهامپسرparhām
11پَرهوندخترparhun
12پریاندخترpariyān
13پری‌ماهدخترpari māh
14پَرینادخترparinā
15پوراندخترpurān
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران
    به کانال تلگرام کودک آنلاین بپیوندید