کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : پیراسته

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : پیراسته

جنسیت : دختر
تلفط : pirāste
معنی : (صفت مفعولی از پیراستن) ، ویژگی آنچه از طریق کم کردن یا از بین بردن زواید ، آرایش و زینت شده باشد ؛ آرایش و زینت شده ؛ (در قدیم) مزین ، پاک و منزه.
نام های هم آوا با پیراسته
#نامجنسیتتلفظ
1پَرستادخترparastā
2پرستشدخترparasteš
3پرستودخترparasto
4پَرهیختهدخترparhixte
5پری‌زاددخترpari zād
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران