کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : کارینا

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : کارینا

جنسیت : دختر
تلفط : kārinā
معنی : چهارمین سرزمین از سرزمین‌های تابعه‌ی پارت که به واسطه‌ی ولات [جمعِ والی] اداره می‌شده‌اند.
نام های هم آوا با کارینا
#نامجنسیتتلفظ
1کارَنپسرkāran
2کاریندخترkārin
3کرانهدخترkarāne
4کریمپسرkarim
5کریمهدخترkarime
6کُهرَمپسرkohram
7کی‌آرمینپسرke(a)y ārmin
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران