کودک آنلاین

کودک آنلاین

*

*

*

*

*

چرا باید ثبت نام کنم؟

  • کودک آنلاین شبکه ای از اطلاعات مرتبط با کودکان از پیش از بارداری تا سنین بالاتر می باشد.

    در این راستا نیاز به تبادل اطلاعات بین کاربران و کارشناسان سایت وجود دارد.

    سیاست های کلی کودک آنلاین ایجاد بستری مناسب برای ایجاد ارتباطات، تبادل نظرات و کمک به بهبود وضعیت کودک و خانواده می باشد و در همین راستا سرویس های اینترنتی مرتبط با این زمینه را ارائه خواهد داد.

    استفاده از این امکانات نیازمند داشتن اطلاعاتی اولیه نزد سامانه خواهد بود که نیاز به ثبت نام را ایجاد می کند.

مقاله?ویدیو?کاربر?
لیست مقالات
لیست ویدیو ها
لیست کاربران